2021. május 15-i közgyűlésünk elmarad!

Az érvényben lévő korlátozások következtében a 2021. május 15-re tervezett közgyűlésünk elmarad.

102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet  5§ (1) bekezdése értelmében: Ha a 3. § (3) bekezdésében meghatározott eset nem áll fenn, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben – a  (2)  bekezdésben meghatározott korlátozásokkal – a jogi személy ügyvezetése határoz.

Ennek értelmében a kiküldött napirendi pontok közül az Egyesület vezetősége a következőkről hozz vezetőségi határozatot a szervezet működése érdekében :

1 ./Társadalmi Vállalkozások Felső-Bácskai Egyesületének 2020.évi beszámolója

2./Éves költségvetés elfogadása


A járvány terjedését korlátozó intézkedések feloldása után 90 nap áll rendelkezésünkre az esemény megrendezésére, az új közgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a későbbiekben tájékoztatom!

Ezen a közgyűlésen vezetőség által elfogadott határozatok ismertetésre kerülnek és a közgyűlés általi elfogadásra is sor kerül!

Tisztelettel: Egyesület vezetősége