üdvözli önt a

Társadalmi Vállalkozások

Felső-Bácskai Egyesülete

 

Társadalmi célú vállalkozások dinamizálása, stabilizálása, piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése, valamint a fenntartható üzleti modell alapján tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása.

Mi az egyesület célja?

Dinamizmus, stabilitás

A társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása, piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése, fenntartható üzleti modell alapján tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása.

Üzleti kapcsolatok segítése

A létrejövő üzleti kapcsolatok segítése a for- és non-profit szektor szereplőivel, biztosítva későbbiekben a stabil működési hátterüket a társadalmi vállalkozásoknak

Fenntartható üzleti mobell

A már működő civil és nonprofit szervezetek, valamint szövetkezetek bázisán új társadalmi célú vállalkozások létrehozásának segítése, illetve a már működő vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

Képzés, felkészítés

A társadalmi vállalkozások felkészítése, képzése, mentorálása, hálózatosodásuk elősegítése.

Szakmai tanácsadás

Üzleti modellfejlesztéséhez szakmai tanácsadás nyújtása.

Foglalkoztatási lehetőségek

Tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása. Közvetlen célcsoport: a társadalmi célú gazdaság szereplői, társadalmi célú vállalkozások képzik, melyek hozzájárulnak a közvetett célcsoportnak tekinthető álláskeresők és inaktívak foglalkoztatásához.

Humán erőforrás

Hatékony működéshez szükséges humán erőforrás kapacitás bővítésének támogatása.

Lehetőségek bővítése

A társadalmi célú gazdaság foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése.

A fenti célok elérése érdekében egyesületünk fő tevékenységei:

  • előadások, képzések, kiállítások, foglalkozások szervezése,
• online és hagyományos sajtótermékek és egyéb kiadványok kiadása,
• segítségnyújtás testi és lelki betegeknek, fogyatékosoknak,
• egészségmegőrző szűrővizsgálatok szervezése,
• alapszintű pedagógiai tevékenységek, fejlesztés, gyógypedagógiai készségfejlesztés,
• képzés, oktatás
• ifjúsági szervezet támogatása
• drog prevenció gyermek és ifjúsági csoportok kezdeményezése, támogatása
• szociális tevékenység, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, személyek segítése, támogatása
• sport, sportolási lehetőségek biztosítása
• klubok, szakkörök, szakcsoportok szervezése az Egyesület tagjainak érdeklődési körének megfelelően
• az Egyesület tagjainak továbbá az érdeklődők sportolási lehetőségének megteremtése, fejlesztése, a sport népszerűsítése és támogatása
• kulturális, oktatási, kutatási, szociális, nemzetközi, környezetvédelmi és szabadidős tevékenység
• hagyományőrző tevékenység: magyar népszokások és hagyományok megismerése, megőrzése, ápolása, továbbadása; tradicionális népi épített környezet megőrzése, megóvása; helyi hagyományok felkutatása, megismertetése, bemutatása; helyi értéktárak létrehozása, gondozása (114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet alapján)
• nevelési tevékenység: egészséges életmódra, környezetvédelemre
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésének elősegítése: betegek, fogyatékosok életének és közérzetének javítása; kábítószerek, drogok használatának visszaszorítása; fogyasztóvédelem; munkavállalók védelme
• kapcsolattartás határainkon túli magyar közösségekkel, fesztiválok, továbbképzések szervezése
• a parlagfű irtása, parlagfű elleni közérdekű védekezésben (221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján) történő részvétel
• közreműködés polgári védelemi tevékenységben, feladatokban (2011. évi CXXVIII. törvény alapján)

 

Csávolyon ismét bál lesz!

2023.11-12.havi beszámoló

BESZAMOLO_2023_november_decemberLetöltés

Szakmai beszámoló a 2022. évről

tvfbe_2022_szakmai_beszamolo_20230304Letöltés szakmai beszámoló

Valentin napi bál-Csávoly-2023.02.18

INNOVÁCIÓ A SZIMULÁCIÓSSPORTOK ÉS ÚJRAÉLESZTÉSTERÜLETÉN

3348450926_d_fekvo_vajojel_nelkuliLetöltés

Sajtóközlemény

sajtokozlemony_also_infoblokk_keszLetöltés

Civil Infó-NEA-2020

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!A Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület, mint a Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa tisztelettel meghívja Önt és a civil szervezet tisztségviselőit, tagjait, érdeklődőket a „CIVIL INFO – NEA 2020” című...

„Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.”

Kedves Partnereink! Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2020. évre vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának...

Megjelentek a 2020. évi NEA kiírások

Együttműködő szervezetek

 Szent László Határrendész Sportegyesület 2003-ban alakult, akkor még Bácsalmás Határőr Sportegyesület néven. Több éven keresztül viselte ezt a nevet, majd 2007. évben kapta meg eredeti nevét. 2010. évben számos változáson estünk keresztül, tisztújítás után következett, az alapszabályzat módosítása, illetve a közhasznúsági fokozat iránti kérelem megindítása. Legnagyobb múlttal rendelkező szakcsoportunk a katonai önvédelmi szakcsoport, mely önállóan 1998-től működik. Ettől az évtől kezdve a szakcsoport tagjai (15 fő) önállóan, szakmai segítség nélkül, kezdték az akkori határőr szakma látványos show- szerű bemutatását. Másik nagy múlttal rendelkező csoportunk a paintball szakcsoport, ami egy együttműködés keretén belül közösen szervez rendezvényeket a Paintball Empire BT-vel. Itt a résztvevők élethű harci helyzetbe kerülnek, átélve egy igazi akció, illetve lövöldözés adrenalin termelődését, illetve fájdalmait. Szervezetünkről elmondható, hogy aktívan részt vesz a Bácsalmás kistérség arculatának fejlesztésében, hiszen a Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Non-Profit KFT-ben közös képviselőként látjuk el a vidék fejlesztésével kapcsolatos feladatokat rajtunk kívül még 7 civil szervezet számára is.

SzLHKE

Nothof Zsombor

A LEADER program az EU. vidékfejlesztési politikájának része,az Európai Bizottság által kidolgozott négy közösségi kezdeményezés egyike. A program célja, hogy a vidék fejlesztésére szánt uniós források ne egymástól elkülönült területeken (oktatás, egészségügy, mezőgazdasági fejlesztés, kulturális fejlesztés, vállalkozás fejlesztés stb.) és ne a helyi társadalom megkérdezése nélkül legyenek felhasználva, hanem integrált kezdeményezéseken keresztül és a helyi politikai, gazdasági szereplők és civilszervezetek bevonásával. Ennek érdekében minden kistérségben „Helyi Akciócsoportot” kell létrehozni, amelybe az önkormányzatok, a kistérség vállalkozói és a kistérség civil szerveződései kerülhetnek be. Ezen akciócsoportok feladata az adott kistérség vidékfejlesztési stratégiájának kialakítása. Ezután a rendelkezésre álló vidékfejlesztési forrásokat helyben, helyi pályáztatás útján osztják szét olyan projektekre, amelyek ezen – helyben kialakított – stratégiával összhangban állnak.

Csongrád megyei LEADER Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Baráth István

Egyesületünk célja elsősorban a gyermekek, fiatalok, felnőttek, testi és lelki egészségének – egyensúlyának a megteremtése, fenntartása a moderntánc, mint szabadidős tevékenység keretében. A táncelemek, koreográfiák megtanulása során a gyermekek, fiatalok, felnőttek egészséges testi, lelki és személyiségfejlődésének elősegítése. Ez kapcsán a figyelemfejlesztés, képességfejlesztés, állóképesség növelése, egészségmegőrzés, egészséges önbizalom-fejlesztés, erőnlét fejlesztése. A csoportmunka és közösségi szellem kialakítása a tánctanuláson, bemutatókon való részvétellel. Kulturális tevékenységet folytatunk, amelynek keretein belül elsősorban olyan személyeket tömörítünk, akik érdeklődnek a moderntánc iránt. A fiatalokat megismertetjük a tánc kultúrával, az egészséges testi, lelki és személyiségfejlődésük elősegítése érdekében.

Track Dance Moderntánc Egyesület

Kisföldi Kitti

Töltse ki űrlapunkat!

Kérdése van? Segítséget szeretne? Bekapcsolódna a vérkeringésbe?