M E G H Í V Ó

A Társadalmi Vállalkozások Felső – Bácskai Egyesülete

nevében tisztelettel meghívjuk a

2023. szeptember09-én 11.00 órakor, online formában, a GOOGLE MEET alkalmazáson keresztül

tartandó közgyűlésünkre.

Napirendi pontok:

1 ./Egyesület alapszabályának módosítása
(a Kecskeméti Törvényszék Pk.60.098/2018/15.számú végzése alapján, hiánypótlásnak megfelelően!)

2./ Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés változatlan napirenddel:

2023. szeptember14. 18 óra, Helye: GOOGLE MEET, formája: ONLINE

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon. Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kelt, Bácsalmás, 2023. augusztus 24.

Tisztelettel:

………………………………………

Merkler Bianka sk.

Egyesület elnöke