A Társadalmi Vállalkozások Felső – Bácskai Egyesülete

nevében tisztelettel meghívjuk a

2023. május 20-án 18.00 órakor, online formában, a GOOGLE MEET alkalmazáson keresztül

tartandó közgyűlésünkre.

Napirendi pontok:

1 ./Társadalmi Vállalkozások Felső-Bácskai Egyesületének 2022.évi beszámolója

2./Éves költségvetés elfogadása

3./Tisztségviselők megbízatásának meghosszabbítása

4./ Tájékoztató pályázatok, támogatások állapotáról

5./Döntés tagfelvételek, egyesületi tagsági jogviszony megszüntetése illetve a tagdíj megállapítása ügyében.

6./ Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés változatlan napirenddel:

2023. május 27. 18 óra, Helye: GOOGLE MEET, formája: ONLINE

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon. Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kelt, Bácsalmás, 2023. május 01.

Tisztelettel:

………………………………………

Merkler Bianka sk.

Egyesület elnöke