M E G H Í V Ó 

A Társadalmi Vállalkozások Felső – Bácskai Egyesülete

nevében tisztelettel meghívjuk a

2022. május 21-én 16.00 órakor, online formában, a GOOGLE MEET alkalmazáson keresztül

                                                  tartandó közgyűlésünkre.

Napirendi pontok:

1 ./Társadalmi Vállalkozások Felső-Bácskai Egyesületének 2021.évi beszámolója

2./Éves költségvetés elfogadása

3./Tisztségviselő váltás (elnök)

4./Döntés a VCA-KP-1-2021/2-000783 sz. pályázattal kapcsolatban (Városi Civil Alap: Gépjármű beszerzés nemzetközi civil kapcsolatok ápolása, fenntartása érdekében)

5./ Tájékoztató pályázatok, támogatások állapotáról

5./Döntés tagfelvételek, egyesületi tagsági jogviszony megszüntetése illetve a tagdíj megállapítása ügyében.

6./ Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés változatlan napirenddel:

2022. május  28. 16 óra, Helye: GOOGLE MEET, formája: ONLINE

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon. Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kelt, Bácsalmás, 2022. május 02.

        Tisztelettel:

                                                                        ………………………………………

                                                                                      Nothof Zsombor

                                                                                      Egyesület elnöke