A Társadalmi Vállalkozások Felső – Bácskai Egyesülete nevében tisztelettel meghívjuk a

2021. május 15-én 13.00 órakor, Bácsalmás, Gr. Széchenyi u. 75. (Fiedler közösségi ház-Civil Segítő Pont) szám alatt

                                                  tartandó közgyűlésünkre.

Napirendi pontok:

1 ./Társadalmi Vállalkozások Felső-Bácskai Egyesületének 2020.évi beszámolója

2./Éves költségvetés elfogadása

3./Alapszabály módosítása (elektronikus kapcsolattartás, közgyűlés tartása nélküli határozathozatal, online közgyűlés tartása, stb.)

4./ Tájékoztató pályázatok, támogatások állapotáról

5./Döntés tagfelvételek, egyesületi tagsági jogviszony megszüntetése illetve a tagdíj megállapítása ügyében.

6./ Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen: 6430 Bácsalmás, Gr. Széchenyi u. 75 sz. alatt 2021.május 22- én 13 órakor kerül megtartásra.  A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon. Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kelt, Bácsalmás, 2021. április 28.

        Tisztelettel:

                                                                       

                                                                                      Nothof Zsombor sk.

                                                                                      Egyesület elnöke